Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Ἰατρικοί ἀφορισμοί γιά τό Καλοκαίρι

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
- Ἀποφεύγουμε τό πολύ φαγητό. Τρῶμε λίγο καί πολλές φορές. Τό βράδυ ἐλάχιστα.
- Εἶναι λάθος τό γνωστό: Θά φάω ἀρκετά ἀλλά μετά θά περπατήσω.
1ο λάθος: Μέ τό περπάτημα δέν καταναλίσκεται εὔκολα ἡ τροφή. Οἱ θερμίδες τοῦ φαγητοῦ εἶναι πολλές ... καί ἀτελείωτες. Νά σκεφθοῦμε τό ἑξῆς: Ὁ ἀγρότης παλαιά ἔσκαβε ἐπί 8-10 ὧρες μέ φαγητό του 1 φασολάδα, ψωμί, 1 κρεμμύδι καί λίγες ἐλιές. Αὐτά τά «καύσιμα» (θερμίδες) ἀρκοῦσαν γιά ὅλη αὐτή τήν ἐργασία. Ἐμεῖς πῶς θά τά καταναλώσουμε μέ ἕνα ἁπλό βάδισμα;
2ο λάθος: Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη καταπόνηση τοῦ ὀργανισμοῦ καί τῆς καρδιακῆς λειτουργίας ἀπό τό νά βαδίζεις φαγωμένος. Στήν οὐσία πρόκειται περί ἀστείου: Τρώγω περισσότερο γιά μιά ὀλιγόλεπτη ἀπόλαυση καί μετά βασανίζομαι μέ ὑπερβολική κόπωση, γιά νά τό ἀποβάλω.

- Λάθος τό νά φάω ἐκτός ἀπό τό φαγητό μου καί πολλές σαλάτες ἤ φροῦτα. Δέν σημαίνει ὅτι καί αὐτά δέν παχαίνουν. Ἔχουν καί αὐτά θερμίδες, ἄν καί λιγότερες. Καί ἡ ἀγελάδα μόνο χόρτα τρώει!

- Τά ἀναψυκτικά ἔχουν πολύ ζάχαρη καί εἶναι λίαν παχυντικά. Τό ὅτι εἶναι ὑγρά ξεγελοῦν.

- Τά γλυκά εἶναι πιό δύσπεπτα καί ἀπό αὐτά τά λίπη. Ὅταν ἔχει πολύ ζέστη σέ συνδυασμό μέ ὑγρασία (πούμπα), εἶναι ὅ,τι χειρότερο νά φᾶμε ἀμέσως μετά τό φαγητό καί γλυκό. Νά τό ἀφήσουμε τό ἀπόγευμα μέ τό καφεδάκι.

- Ἕνα καλό πρόγευμα ἐπιβάλλεται πρίν ἀπό τό μπάνιο.

- Ὅταν αἰσθανθῶ βάρος στό στομάχι μέ ρεψίματα ἤ τάση γιά ἔμετο καί ταχυκαρδία, βγαίνω ἀμέσως ἀπό τή θάλασσα.

- Ἐάν πάω νηστικός γιά μπάνιο καί μετά ἀπό λίγη ὥρα αἰσθανθώ νά χάνω θερμοκρασία, βγαίνω ἀπό τό νερό, σκουπίζομαι καί τρώγω κάτι.

Προσοχή.
Οἱ ἀντοχές μας δέν ἐλαττώνονται ἐκθετικά (δηλ. σιγά – σιγά). Μπορεῖ νά κολυμπᾶμε ἄνετα ἐπί ὥρα καί ἀργότερα νά μᾶς ἐγκαταλείψουν ἀπότομα οἱ δυνάμεις μας. Ἐάν εἴμαστε μακριά ἀπό τήν παραλία κινδυνεύουμε νά μήν ἔχουμε δυνάμεις νά γυρίσουμε. Κολύμπι στά πολύ βαθειά καί ἐπί ἀρκετήν ὥρα πάντα μέ ἄλλον μαζί ἤ νά μᾶς προσέχουν ἀπό τήν παραλία.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...