Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Τά Μοναστήρια τῆς Γορτυνίας καί τῆς Μεγαλοπόλεως

Πρόκειται γιά ένα καλαίσθητο βιβλίο μέ τήν ιστορία τών μονών των επαρχιών Γορτυνίας καί Μεγαλοπόλεως. 
Επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα απλό καί κατανοητό! 
Τά έσοδα από τήν διάθεσή του θά χορηγηθούν στά συσσίτια τών απόρων συνανθρώπων μας στήν Μεγαλόπολη! Ας βοηθήσουμε όλοι! 
Πληροφορίες στήν γραμματεία τής μητροπόλεως Γόρτυνος στό τηλ. 2795031217. Ενδεικτική τιμή 10 ευρώ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...