Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Η Εκκλησία της Ελλάδος για το 1821: Κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»

Τά τελευταῖα ἑκατό περίπου χρόνια, ἡ ἱστορική ἔρευνα πού ἀφορᾶ στήν ἐποχή πού προετοίμασε, ἀγωνίσθηκε καί κέρδισε ὁ νεότερος Ἑλληνισμός τήν πνευματική καί πολιτική ἀνεξαρτησία του, ἐμφανίζεται νά συγκινεῖ πολλούς εἰδικούς ἐπιστήμονες. Αὐτό πρέπει ἰδιαίτερα νά ἐνθουσιάζει ὅλους, ὅσοι ἐνδιαφέρονται νά ἀποκτήσουν μία ἀκριβῆ καί τεκμηριωμένη γνώση γιά τά πεπραγμένα τοῦ πρόσφατου παρελθόντος μας, γιά τά ρεύματα, τούς ἀγωνιστές καί τά κατορθώματα πού ἐπανέφεραν τήν Ἐλευθερία στόν τόπο αὐτό. Γιατί ἡ προσπάθεια νά προσεγγίσουμε, νά γνωρίσουμε ἀπαραχάρακτα, νά ἑρμηνεύσουμε καί νά ἀποκαλύψουμε τόν πραγματικό χαρακτήρα προσώπων καί γεγονότων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὑπόσχεται νά ὁδηγήσει στό σωστό δρόμο τήν πορεία καί τά αἰτήματά μας. Νά προσεγγίσουμε τήν ἀλήθεια, προϋπόθεση καί ἀπαίτηση τῆς κάθε Ἐπιστήμης. Ἡ γνώση τῆς Ἀλήθειας εἶναι ἡ μόνη πού χαρίζει τήν Ἐλευθερία κατά τό λόγο τοῦ Κυρίου: «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς».

Αὐτή τήν ἀλήθεια ἐπιδιώκει νά ἀναζητήσει καί νά τήν χαρίσει ἀκέραια ἡ ἀπόφαση τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητoς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τή σειρά τῶν συνεδρίων πού θά ὀργανώσει μέ τίτλο: «1821-2021: 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ».

Ἡ μελέτη τῆς Τουρκοκρατίας καί τοῦ 1821 ἔχει πέσει κατά καιρούς θύμα μονομερῶν καί μή τεκμηριωμένων θεωρήσεων.

Καθώς λοιπόν ὁ πιό σοβαρός κίνδυνος γιά τήν ἀλήθεια εἶναι ἡ μονομέρεια καί ἡ στράτευση σέ ὁποιαδήποτε ἰδεολογία, μία διερεύνηση ἡ ὁποία δέν ἀποκλείει καμιά φωνή καί ἄποψη, στόχο ἔχει νά ρίξει περισσότερο φῶς.

Τό βιβλίο πού μόλις κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» περιέχει τίς εἰσηγήσεις τῶν Ὁμιλητῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στό Πρῶτο Συνέδριο ὑπό τόν τίτλο «Ἱστοριογραφία καί Πηγές γιά τήν ἑρμηνεία τοῦ 1821».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α´ ΤΟΜΟΥ

Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ εἰσηγήσεις καί τῶν δέκα συνεδρίων πού ἀφιερώνονται στά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 θά ἐκδοθοῦν σέ τόμο. Μέ ἰδιαίτερη χαρά παραδίδουμε σήμερα στούς εἰδικούς ἐπιστήμονες καί στό εὐρύτερο κοινό τόν παρόντα τόμο. Περιέχει τίς εἰσηγήσεις τῶν Ὁμιλητῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετέσχον στό Πρῶτο Συνέδριο ὑπό τόν τίτλο «Ἱστοριογραφία καί Πηγές γιά τήν ἑρμηνεία τοῦ 1821» (Ἱερά Μονή Πεντέλης, 12-13 Ὀκτωβρίου 2012). Ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος εὐχαριστεῖ τούς εἰσηγητές, τούς ἐπιμελητές, ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση αὐτῆς τῆς προσπαθείας καί ἰδιαιτέρως τίς Ἐκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ οἱ ὁποῖες ἀνέλαβαν τήν ἔκδοση καί κυκλοφορία τοῦ τόμου.

Ἡ μελέτη τῆς Τουρκοκρατίας καί τοῦ 1821 ἔχει πέσει κατά καιρούς θύμα μονομερῶν καί μή τεκμηριωμένων θεωρήσεων. Πιστεύουμε ὅτι μέ τή σειρά τῶν δέκα Συνεδρίων καί τῶν ἀντιστοίχων τόμων πού θά ἐκδοθοῦν, παρέχουμε τήν εὐκαιρία σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο νά ἀποκτήσει μία σοβαρή, νηφάλια καί τεκμηριωμένη ἄποψη περί τῶν γεγονότων, τῶν προσώπων καί τῶν σχετικῶν ἑρμηνειῶν πού ἔχουν δοθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος αἰσθάνεται τήν εὐθύνη της καί τό χρέος της νά διατηρήσει ζωντανή τή μνήμη τῶν ἀναριθμήτων κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν τό αἷμα τους ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά συνεχίσουμε!

Ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος

«Ιστοριογραφία και πηγές για την ερμηνεία του 1821" 
κυκλοφορείται από τις εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ».
(τηλ.: 210 9310605).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...