Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: "Μνήμη Καθηγητοῦ Ἰωάννη Φουντούλη – 50 χρόνια λειτουργικῆς ἔ- ρευνας καὶ διακονίας

Τὸ τμῆμα Θεολογίας καὶ τὸ τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολο- γίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν στὶς 19 & 20 Φεβρουαρίου Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα : «Μνήμη Καθηγητοῦ Ἰωάννη Φουντούλη – 50 χρόνια λειτουργικῆς ἔρευνας καὶ διακονίας».
Διακεκριμένοι καθηγητές, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Πανεπιστημίων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ τὶς εἰσηγήσεις τους καὶ σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ ἤδη ἀνακοινώθηκε, θὰ παρουσιάσουν τὴν συμβολὴ τοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννου Φουντούλη στὴ λειτουργικὴ ζωή μας, καὶ σημαντικὰ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν θεολογία καὶ τὴν λογικὴ λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Τὴν Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου ἀπὸ τὶς 8 ἕως τὶς 10 τὸ πρωΐ θὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία καὶ θὰ ἐπακολουθήσῃ τὸ ἱερὸ Μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστoυ καθηγητοῦ. Στὴ συνέχεια στὴν αἴθουσα τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βογατσικοῦ 7, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ πρώτη συνεδρία τοῦ Συνεδρίου, τὴν ἔναρξη τοῦ ὁποίου θὰ κηρύξῃ ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος μὲ σχετικὴ ὁμιλία.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας οἱ εἰσηγήσεις θὰ γίνουν στὴν αἴθουσα συν- εδριάσεων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ πρωΐ τῆς Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, τὸ συνέδριο θὰ ὁλοκληρωθῇ στὴν αἴθουσα τελετῶν τῆς Παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς μὲ τὴν ἐπίσημη παρουσίαση τοῦ συλλογικοῦ τόμου πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη τοῦ καθηγητοῦ Ἰωάν-νου Φουντούλη «Γηθόσυνον Σέβασμα».


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...