Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Εορταστικός Πανηγυρισμός 8ης Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Μέ τήν ἐξαίρετη καί εὐλογημένη συνιερουργία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Τόμιδος κ. Θεοδοσίου, τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας, Καθηγητοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης καί Πρυτάνεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κωνστάντζας καί ἐκλεγμένου Πρυτάνεως ὅλων τῶν Πανεπιστημίων τῆς Ρουμανίας, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἐπί τῇ προλαβούσῃ ἑορτίῳ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μ. Φωτίου, Προστάτου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πανηγυρικῶς ἑόρτασε τήν Σεπτή μνήμη τῶν 383 Θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων στήν Κωνσταντινούπολη τά ἔτη 879-880 τήν ὑπό τήν Προεδρία τοῦ ἁγίου Αὐτοῦ Ἰσαποστόλου Ἱεράν Σύνοδον πού χαρακτηρίζεται ὑπό ἁγίων καί ἐγκρίτων εἰδημόνων ὡς Ὀγδόη (Η΄) Οἰκουμενική.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...