Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Η Ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης με θέμα: "Η ορθόδοξη κατήχηση σήμερα: στόχοι, επιδιώξεις & δυσκολίες"

Τὸ Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν τοπική μας Ἐκκλησία στὸ συνεδριακὸ κέντρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» ἡ Ἡμερίδα γιὰ τοὺς κατηχητές, τὶς κατηχήτριες, καὶ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ ἐνοριακοῦ πνευματικοῦ ἔργου μὲ θέμα : «Ἡ Ὀρθόδοξη Κατήχηση σήμερα : Στόχοι, Ἐπιδιώξεις, Δυσκολίες».

Μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν σημαντικὴ εἰσηγητικὴ ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, καὶ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ 250 κατηχητῶν καὶ κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ ἀντιπρο-σώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἀλεξανδρουπόλεως, Κομοτηνῆς καὶ Σεῤῥῶν ἡ σημαντικὴ αὐτὴ προσπάθεια τῆς ἐκκλησίας μας εἶχε μεγάλη ἀνταπόκριση καὶ ἐπιτυχία.

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς Ἡμερίδος οἱ κατηχητὲς καὶ οἱ κατηχήτριες, σὲ τρεῖς ὁμάδες ἐργασίας κατέθεσαν τοὺς προβληματισμοὺς, τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς προτάσεις τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθῇ γόνιμος, ζωντανὸς καὶ οὐσιαστικὸς διάλογος. Στὸ δεύτερο μέρος, οἱ τρεῖς εἰσηγητές, ὁ π. Ἠλίας Καλλιγέρης, ὁ π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζιανὸς καὶ ὁ θεολόγος καθηγητὴς κ. Ἠλίας Λιαμῆς κατέθεσαν τὴν ἐμπειρία καὶ τὶς γνώσεις τους, καὶ συνετέλεσαν ἀποφασιστικὰ στὴν ἐπιτυχία τῆς Ἡμερίδος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...