Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Τό δίκαιο τῆς μειοψηφίας

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Οἱ εἰκόνες στά δικαστήρια ἐνοχλοῦν.
Ἀπαγορεύεται διά νόμου νά κάνουν τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ οἱ παῖχτες στά γήπεδα, ἐπειδή θίγονται οἱ ἑτερόδοξοι!
Δυστυχῶς, ὅταν βλασθημοῦνται τά θεῖα, δέν θίγονται ... οὔτε οἱ ὁμόδοξοι

Υ.Γ. Περιμένω τήν ἐποχή πού θά θίγονται οἱ γυμνιστές, ἐπειδή φορᾶμε ροῦχα. Τί εἶπες; εἶναι μειοψηφία; Καί τί μ’ αὐτό.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...