Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ἀφιέρωμα στὴν Ἀπελευθέρωση τῆς Κονίτσης ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ Ζυγό (video)Ἡ προβολὴ αὐτὴ παρουσιάστηκε στὴν Ἐκδήλωση γιὰ τὰ 101 χρόνια άπὸ τὴν Άπελευθέρωση τῆς Κονίτσης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς (1913-2014), που πραγματοποιήθηκε στὸ Δημαρχεῖο Κονίτσης τὴν Δευτέρα 24.02.2014
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...