Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ψευδαισθήσεις

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Στόν 21ο αἰῶνα πού ζοῦμε, τό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν πλείστων λαῶν βρίσκεται σέ ἀρκετά ἱκανοποιητικό ἐπίπεδο.
Θά περίμενε λοιπόν κανείς, πρό πάντων ἡ νέα γενιά ἀλλά καί ἡ προηγούμενη, νά γνώριζε καλλίτερα παντός ἄλλου τό συμφέρον της.
Παρά ταῡτα.
- Ὅλοι συμπεριφέρονται σάν «πιόνια» στά χέρια κάποιων ... εἰδικῶν καλλιτεχνῶν, πού τά κτυποῦν ἐπιτήδεια.
- Ἐπαναστάσεις λαῶν ξεσποῦν ἐκ τοῦ μηδενός καί σέ μέρη πού ... ὅλως τυχαίως ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.
- Μειονότητες ξυπνοῦν ἀπρόβλεπτα ἕνα πρωί καί διεκδικοῦν τά δικαιώματά τους ὄχι μέ εἰρηνικό τρόπο ἀλλά μέ καταστροφικό, ἔτσι ὥστε νά ἀφήνουν ἐπαρκῆ χῶρο, γιά νά ἀναπτύσσονται καί νά ἐπιβιώνουν ἀκραῖα, ἀναρχικά καί ἀπάνθρωπα, πάσης ἀποχρώσεως δολοφονικά στοιχεῖα.
- Καί τό χειρότερο, μιά μεγάλη ΛΗΣΜΟΝΙΑ καλύπτει τόν νοῦ ὅλων, ὅσοι ἔζησαν τήν κατάρα τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου!
Καί ἡ αἰτία;
Μία καί μόνη. Ἡ μόρφωση εἶναι τεχνοκρατική, ξηρή, ἀπάνθρωπη, χωρίς ἀξίες, χωρίς Θεό.
Δημιουργήσαμε μηχανικά τέρατα καί ἀνθρώπους τέρατα
Ὑπάρχει ἐλπίδα;
Ὅσοι ἱεροί ταγοί! ἐπιτέλους σπεύσατε.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...