Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος «Ἐπάλξεις»

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων καὶ τῆς συμπληρώσεως 40 ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος «Ἐπάλξεις» θὰ πραγματοποιηθῆ στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, Διήμερο Ὀρθοδόξου Κοινωνικότητος μὲ τὸ ἑξὴς πρόγραμμα:

Σάββατο 3 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., θὰ προβληθῇ ἡ ταινία τῆς Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιοῦ: «Ὁ ἀγώνας τῶν τυφλῶν» (Μάϊος 1976) γιὰ ἐργασία καὶ παιδεία καὶ ὄχι ἐπαιτία.

Κυριακὴ 4 Μαΐου, τὸ πρωῒ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Κων/νου Ὁμονοίας καὶ μνημόνευση τῶν εὐεργετῶν καὶ ἐκπαιδευτῶν τῶν ἀναπήρων.

-ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσουν οἱ: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος, μὲ θέμα: «Μορφὲς κοινωνικότητος & ἀντικοινωνικότητος».

Χρίστος Τσικούρας, θεολόγος, μὲ θέμα: «Ἡ κοινωνικότητα ὡς ἀπόρροια τοῦ κατ’ εἰκόνα».

Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος, μὲ θέμα: «Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῶν Ἐπάλξεων».

Συντονίζει ὁ Βασίλειος Τσούπρας, ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων.

Θὰ ἀκολουθήσῃ γεῦμα ἀγάπης. Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...