Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Τό Πάσχα ὡς βιωματική περίοδος τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Τά γεγονότα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἔχουν μείζονα σημασίαν ἀπό πλευρᾶς θρησκευτικῆς καί ὄχι μόνο. 
Εἶναι σύμβολα πού ἀναφέρονται σέ ἀρχετυπικές μορφές τοῦ θείου, τοῦ μεγάλου, τοῦ ὑψηλοῦ. Εἶναι λυτρωτικές ψυχικές ἐκφάνσεις πού πηγάζουν ἀπό τό ὑποσυνείδητο καί ζωογονοῦν τόν βίο τοῦ ἀνθρώπου στήν ἱστορική του ἀνέλιξη.
Κατά τήν περίοδο αὐτήν, κατά τήν ὁποία καί ἡ φύσις ἅπασα συνεορτάζει, εἶναι βλασφημία ἡ ἀναφορά σέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ποταπό καί ἀσήμαντο.
Ἐπί τοῦ προκειμένου, οἱ γελοῖες ἐκπομπές στήν τηλεόραση, αὐτές πού ἀσχολοῦνται μέ τίς ἀσημαντότητες, αὐτές πού προβάλλουν τό ἀνούσιο, τό ἄκοσμο καί τό παρά φύσιν ὡς σοβαρό, αὐτές ἀποτελοῦν στίγμα γιά τόν πολιτισμό μας καί θέτουν σέ δοκιμασία τό ἠθικό μας αἰσθητήριο.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...