Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας σηματοδοτεῖ τήν Ἀνάσταση

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Ἀναστήθηκαν οἱ ἀγάπες τῆς Πρώτης Ἐκκλησίας. Ὅλοι οἱ ναοί ἔχουν γίνει μία ἑστία. Ἡ Ἐκκλησία τροφός τοῦ Ἔθνους. Αὐτό θά πεῖ ἀνάσταση, ποιός μπορεῖ τώρα νά τήν ἀμφισβητήσει;
Ἀφειδῶς οἱ πάντες σκορποῦν κατά καιρούς τούς ψόγους των κατά τῆς Ἐκκλησίας. Ἐλάχιστοι τήν εὐγνωμονοῦν ἤ τουλάχιστον τήν ἐπαινοῦν τώρα, ἀκόμη καί οἱ εὐεργετούμενοι ὑπ’ αὐτῆς.
Ἀλλά.
Κίνδυνος μέγας ἐλλοχεύει. Νά μήν ἐπαναπαυθεῖ στίς ταπεινές αὐτές δάφνες. Τό ἔργο της εἶναι κατ’ ἐξοχήν πνευματικό.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...