Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Πές μου πῶς ψυχαγωγεῖσαι, γιά νά μάθω τό πολιτιστικό σου ἐπίπεδο

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Ἡ ψυχαγωγία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά λούνα πάρκ μέχρι τά γήπεδα καί τά κέντρα διασκέδασης εἶναι σέ δραματικό ἐπίπεδο.
Ψυχαγωγία εἶναι τό βίωμα τῆς ἁπλῆς χαρᾶς, τῆς ἄδολης, τῆς ἀνέξοδης, αὐτῆς πού σέ ἐπαναφέρει στά πρῶτα εὐχάριστα βιώματα τῆς παιδικῆς σου ἡλικίας. Ψυχαγωγία ὅμως εἶναι ταυτόχρονα καί «ἡ ἀγωγἠ τὴς ψυχῆς». Εἶναι ἡ ἀπόλαυση πού δέν ὁδηγεῖ σέ ἀκρότητες, πού δέν βλάπτει τόν πλησίον, πού δέν καταλήγει σέ πάθη, πού δέν θέτει σέ κίνδυνο τή ζωή σου. 

Ἡ ἀληθής ψυχαγωγία ἔχει τέτοια εὐεργετικά ἀποτελέσματα, ὥστε καθιστᾶ καί αὐτή τήν κόπωση εὐχάριστο συναίσθημα (πρᾶγμα φαινομενικά ὀξύμωρο), γαληνεύει τόν ὕπνο, δημιουργεῖ εὐεξία, ὑγιῆ ἀπόλαυση τοῦ φαγητοῦ χωρίς δυσπεπτικά ἐνοχλήματα καί τόσα ἄλλα.

Ἡ ψυχαγωγία σέ καθιστᾶ πάλι παιδί. Δέν εἶναι ἄσχετο τό ρῆμα «παίζω» μέ τή λέξη «παιδί». Παίζω = ψυχαγωγοῦμαι σάν παιδί.

Ἀπό αὐτή τή σκοπιά, πῶς νά δεῖς τώρα:
Τήν ψυχαγωγία στά κέντρα διασκέδασης: Ὅπου ἡ μοσική σέ καταδυναστεύει, σοῦ ἀφαιρεῖ τήν προσωπικότητα καί τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου;
Τήν ψυχαγωγία στά γήπεδα: Ὅπου μόνο καννίβαλους δέν ἔχει καταντήσει τούς θεατές;
Τήν ψυχαγωγία τῶν ἡλικιωμένων στίς ἐκδρομές: Ὅπου ἡ γελοιότητα συναγωνίζεται τήν μικρόνοια;
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...