Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη - 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο στο Βόλο

Η επιστήμη της Μουσικολογίας αναπτύχθηκε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, ακολουθώντας την αντίληψη που θέλει την δυτικοευρωπαϊκή παράδοση ως εξέχουσα και παγκόσμια, αφήνοντας για τις λοιπές παραδόσεις, λόγιες και μη, έναν δευτερεύοντα ρόλο. Ουσιαστικά και η «Βυζαντινή Μουσικολογία», όπως κατέληξε να ονομάζεται η μουσικολογική μελέτη της Ψαλτικής, αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία και το εκπαιδευτικό σύστημα ως ένας περιορισμένος κλάδος, για τον οποίο οι Έλληνες μουσικοί αρκεί να έχουν κάποια εγκυκλοπαιδική γνώση. Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται αντιληπτό, στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας της Ευρώπης, ότι η μελέτη και η ανάδειξη όλων των μουσικών πολιτισμών που δεν ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Δύσης αποτελεί επιβεβλημένο καθήκον για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Με όλα αυτά κατά νου, ο Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου οργανώνει το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο του, φιλοδοξώντας καταρχήν να αναδείξει την αυτοτέλεια της Ψαλτικής της Βυζαντινής Παράδοσης, εν συνεχεία να καταγράψει και να προβάλει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ως σήμερα για την επιστημονική μελέτη της και, σε επόμενο πλάνο, να ενθαρρύνει διεπιστημονικές και διαθεματικές συνεργασίες, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα εργαλεία μελέτης και έρευνας της Ψαλτικής. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη» και συμμετέχουν σ’ αυτό 65 επιστήμονες από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Σερβία, την Ρουμανία, την Ρωσία, τον Λίβανο και τις Η.Π.Α.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στα Μελισσιάτικα Βόλου, από τo απόγευμα της 29ης Ιουνίου ως το βράδυ της 3ης Ιουλίου 2014. Το λεπτομερές πρόγραμμα των ομιλιών έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, στην διεύθυνση www.tomeaspsaltikis.gr . Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, στο τηλέφωνο 2421093553.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...