Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Στην Ιερά Μονή Αρκαδίου δύο σημαντικά κειμήλια

Δύο σημαντικά κειμήλια ἀποκτήθηκαν ἀπό τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἀρκαδίου. Τό πρῶτο εἶναι ἕνας πίνακας ζωγραφικῆς, διαστάσεων 53 x 33 ἐκ., πού ἐπιγράφεται «Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου», τοῦ ἔτους 1920, τοῦ γνωστοῦ ἰμπρεσιονιστῆ ζωγράφου Νικολάου Φερεκίδη.

Ὁ Νικόλαος Φερεκίδης γεννήθηκε στή Νάπολη τό 1862. Σπούδασε ζωγραφική στή Σχολή Καλῶν Τεχνῶν στήν Ἀθήνα (1888-1892) κοντά στόν Νικηφόρο Λύτρα καί στήν Ἀκαδημία Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Μονάχου μέ δάσκαλο τόν Νικόλαο Γύζη. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν του παρέμεινε καί ἐργάστηκε στήν πρωτεύουσα τῆς Βαυαρίας.

Τό 1901 ὁ διοικητής τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας Στέφανος Στρέιτ, τοῦ παράγγειλε ἀντίγραφα ἱστορικῶν συνθέσεων τοῦ Γερμανοῦ ζωγράφου Peter Von Hess μέ θέματα τήν ἄφιξη τοῦ Ὄθωνα στό Ναύπλιο καί στήν Ἀθήνα. Τά ἔργα αὐτά κοσμοῦν σήμερα τό κεντρικό κατάστημα τῆς Τράπεζας. Τό 1909 ἐγκαταστάθηκε στήν Ἑλλάδα καί ξεκίνησε τήν ἐκθεσιακή του δραστηριότητα παρουσιάζοντας κυρίως τοπία ἀπό τήν ἑλληνική φύση.

Μαζί μέ τόν ἀρχιτέκτονα Ἀργύρη Ζάχο, πού εἶχε ἐπιστρέψει ἀπό τή Γερμανία νωρίτερα, περπάτησαν τήν Ἑλλάδα ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη ἀποτυπώνοντας σέ φωτογραφίες καί σέ σχέδια κτίσματα βυζαντινά, μεσοβυζαντινά καί παραδοσιακά.

Τό διάστημα 1919-1922 ἔζησε στή Θεσσαλονίκη, ὅπου φιλοτέχνησε ἀντίγραφα τῶν ψηφιδωτῶν καί τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Πιθανότατα τήν ἐργασία αὐτή τοῦ ἀνέθεσε ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἔργων ἀναστήλωσης τοῦ ναοῦ, πού εἶχε ὑποστεῖ σοβαρές ζημιές ἀπό τήν πυρκαγιά τοῦ 1917.

Ὅλα τά ἀντίγραφα παραστάσεων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου χαρακτηρίζονται ἀπό ἀπόλυτη πιστότητα στά βυζαντινά πρωτότυπα τοῦ 7ου αἰώνα. Ἀργότερα αὐτά ἀγοράστηκαν ἀπό τό Βυζαντινό Μουσεῖο. Ἐπίσης, πολλά ἔργα του βρίσκονται καί στήν Ἐθνική Πινακοθήκη.

Πέθανε στήν Ἀθήνα τό 1929, ἔχοντας χαρακτηριστεῖ ὡς «ζωγράφος τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου».

Στήν πραγματικότητα ὁ Φερεκίδης ἀποτυπώνει στά ἔργα του τήν ἑλληνική φύση καί τήν ἑλληνική παράδοση, σέ στενή πάντα σχέση μέ τήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἕνα ἀπό τά ἔργα του τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι ὁ πίνακας πού ἀποκτήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου.

Τό δεύτερο ἀπόκτημα εἶναι ἕνα χειρόγραφο βιβλίο τοῦ Ἱεροδιακόνου, καί μετέπειτα Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου, Γαβριήλ Κανακάκη (τέλη 19ου αἰ.), τό ὁποῖο περιέχει ἀξιόλογες λαογραφικές σημειώσεις, ὅπως τραγούδια γιά τό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου, παροιμίες, ποιήματα, μουσικά κείμενα τοῦ μεγάλου Ρεθύμνιου λαογράφου Παύλου Βλαστοῦ, κ.ἄ.

Τά κειμήλια αὐτά κατεῖχε στήν ἰδιωτική συλλογή της οἰκογένεια στήν Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία τό γνώρισε στήν Μονή πρίν ἀπό λίγους μῆνες, ὁπότε καί ξεκίνησε ἡ διαδικασία τῆς ἀπόκτησής τους.

Ἐκφράζομε τήν χαρά γιά τό γεγονός αὐτό, τίς εὐχαριστίες μας στούς συντελεστές του καί εὐχόμαστε καί πολλά ἄλλα κειμήλια ἤ σημαντικά γιά τήν Μονή ἀντικείμενα καί ἔγγραφα νά ἐπιστρέψουν ξανά σέ αὐτήν, γιά νά διαφυλαχθοῦν καί γιά νά ἐκτεθοῦν χάριν τῶν πολυάριθμων ἐπισκεπτῶν της.

Μέ τήν εὐκαιρία ἀνακοινώνεται ὅτι προχωροῦν ἱκανοποιητικά οἱ ἐργασίες γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ νέου Μουσείου τῆς Μονῆς. Αὐτές τίς ἡμέρες μάλιστα μεταφέρθηκαν ὁρισμένες ἀπό τίς νέες προθῆκες καί ἄρχισε ἡ τοποθέτησή τους. Εὐελπιστοῦμε ὅτι πολύ σύντομα θά καμαρώνομε τό νέο Μουσεῖο τῆς Μονῆς μας, τό ὁποῖο θά προβάλλει τήν μεγάλη Ἱστορία, τήν Παράδοση καί τήν διαχρονική της προσφορά.

Ἐπιθυμία μας εἶναι νά ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ προσπάθειες αὐτές τό ἔτος 2016, κατά τό ὁποῖο, ὅπως ἤδη ἔχομε ἀνακοινώσει, θά πραγματοποιηθοῦν ἑορτασμοί γιά τήν ἑκατονπεντηκονταετηρίδα τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς Μονῆς.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...