Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Τό πόδι στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Φιλοσοφική θεώρηση

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Ὅσο καί ἄν φαίνεται περίεργο, τό πόδι ἔπαιξε ἕνα ἀφάνταστα μεγάλο ρόλο στήν ἀνθρώπινη ἱστορία.
Κατ’ ἀρχάς σέ αὐτό ὀφείλεται ἡ ὀρθία στάση τοῦ ἀνθρώπου, πού τόν διακρίνει ἀπό τά ζῶα.

Ἡ ἔλλειψη ποδιοῦ δημιουργεῖ μεγαλύτερη ἀναπηρία ἀπό τήν ἔλλειψη χεριοῦ, γι’ αὐτό καί δικαιολογοῦνται περισσότερα ποσοστά ἀναπηρίας ἀπό τίς Ὑγειονομικές Ἐπιτροπές. Χωρίς πόδι καθηλώνεσαι σέ ἕνα τόπο, καθίστασαι ἀνίκανος νά διαφύγεις ἀπό ἕνα κίνδυνο καί ἐξαρτᾶσαι ἄμεσα ἀπό τήν βοήθεια τῶν συνανθρώπων σου. Μέ βαρειά τραυματισμένο πόδι οἱ αἰχμάλωτοι πολέμου καί οἱ ἐξόριστοι ἐγκαταλείποντο στήν τύχη τους καί οἱ δοῦλοι ἔχαναν πλήρως τήν ἀξία τους.

Τό πόδι εἶναι αὐτό πού σέ στηρίζει, πού σέ ἑνώνει μέ τήν μητέρα γῆ, πού σέ δένει μέ ἕνα τόπο. Καί ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξης «τόπος» προέρχεται ἀπό τόν θόρυβο πού κάνει τό πόδι περπατώντας: «τόπ», «τόπ» ...
Ἡ λειτουργία τοῦ ποδιοῦ διακρίνει τόν ὥριμο ἄνθρωπο ἀπό τό νήπιο. «νήπιο» = νή (ἀρνητικό μόριο + ποῦς) = αὐτός στόν ὁποῖο δέν λειτουργεῖ ἀκόμη ὁ ποῦς.
Ἡ λειτουργία τοῦ ποδιοῦ διακρίνει ἀκόμη τόν ἐλεύθερο ἄνθρωπο ἀπό τόν δοῦλο, τόν λεγόμενο στήν ἀρχαιότητα «ἀνδράποδο» = ἄνδρα μέ δεμένα πόδια.
Χαρακτηρίζει ἐπίσης τόν ντόπιο ἀπό τόν «ἀλλοδαπό» = τόν ἄνθρωπο μέ τόν ἄλλο πόδα, αὐτόν πού τά πόδια του τόν ἔφεραν ἀπό ἀλλοῦ.
Pes = τό πόδι, ἡ βάση τοῦ κίονα ἑνός ναοῦ. Λέξη λατινική προερχόμενη ἀπό τό ἑλληνικό «πούς». Εἶναι τό πόδι τοῦ ναοῦ, αὐτό πού τόν κάνει ἕνα μέ τή γῆ, αὐτό πού ἑνώνει τή γῆ μέ τόν οὐρανό.

Ἡ λειτουργία τοῦ ποδιοῦ ἔχει ἄμεση σχέση :
Μέ τήν λειτουργία τοῦ γαστρεντερικοῦ. Ἡ καθιστική ζωή δημιουργεῖ κολίτιδες, δυσπεπτικά ἐνοχλήματα, δυσκοιλιότητες, κλπ.
Μέ τήν ὁμαλή καρδιακή λειτουργία.
Μέ τήν συνόλη λειτουργία τοῦ ἐρειστικοῦ συστήματος, ὤστε νά ἀποφεύγονται σπονδυλαρθρίτιδες, ἀρθραλγίες, μυαλγίες, κλπ.
Μέ τό ἀγγειακό σύστημα, γιά νά ἀποφεύγονται φλεβίτιδες, θρομβώσεις, οἰδήματα κάτω ἄκρων, κλπ
Μέ τήν ἐναπόθεση λίπους στόν ὀργανισμό
Μέ τήν δημιουργία ψυχικῶν διαταραχῶν, ὥστε νά ἀποφεύγονται ἄγχη, μελαγχολίες, ἀπαράδεκτες συμπεριφορές, κλπ.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...