Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο καί ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων

Του Κων/νου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Γενοκτονία ὑπέστησαν οἱ Πόντιοι, ἕνας ὁλόκληρος λαός. Ἕνα ἐκτετεμένο Ἑλληνικό κράτος στά πλευρά τοῦ Πόντου, πού ἀρνήθηκαν οἱ μεγάλοι Εὐρωπαῖοι φίλοι μας νά τό βοηθήσουν. Ἀρνήθηκε καί ἡ τότε Ἑλληνική κυβέρνηση, τό ἐγκατάλειψε στήν τύχη του σάν σκυλί πού ἦταν ἕτοιμο νά ψοφήσει. Ὑπολόγισε τό κόστος! Στίς ἰδέες καί στά ἰδανικά δέν λογίζεται τό κόστος. Στόν βωμό τῆς πατρίδας θυσιάζονται τά πάντα.

Καί μετά τήν ἐγκατάλειψη τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν, τῶν ἀνθρώπων τῶν ὁποίων ἡ διάλεκτος εἶναι ἡ γνησιοτέρα θυγατέρα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας, δέν τολμήσαμε πάλι λόγω κόστους (!!) νά χαρακτηρίσουμε γενοκτονία τόν διωγμό τους. Πῶς μπορεῖ νά ἐπιβιάσει ἕνα ἔθνος χωρίς ὑπόληψη!

Τραγικοί ἀριθμοί:
353 000 σφαγιασθέντες, 100 000 ὀρφανά, 50 000 ἀγνοούμενοι, 1 000 000 πρόσφυγες.

(στοιχεῖα ἀφανισθέντων ἀπό περ. «Μεταμόρφωσις» ἱ. Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας τευχ, 194 σελ. 19)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...