Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Τό σέβας καί ἡ αἰδώς

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Εἶναι αἰσθήματα ἀλληλένδετα. Ντρέπομαι αὐτόν πού σέβομαι, αὐτόν πού ἐκτιμῶ, πού «μετράει γιά μένα», πού τόν θαυμάζω. Γι’ αὐτό καί ἡ ἔλλειψη αἰδοῦς, ἡ ἀδιαντροπιά, χαρακτηρίζει τίς κοινωνίες πού βρίσκονται σέ κατάπτωση, σέ ἀποσύνθεση.
Ἀναίδεια εἶναι:
- Ἡ ἐκδίκηση τοῦ ἀδίκως περιφρονημένου ἀπό τόν περίγυρό του.
- Ἡ ἔμμεση ἀντίδραση τοῦ καταπιεζομένου πρός τόν δυνάστη (μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια τοῦ ὅρου).
- Ἡ διαφοροποίηση τοῦ ἀτόμου καί ὁ ἐθελούσιος διαχωρισμός του ἀπό τόν κοινωνικό ἱστό.
- ἡ ἀνενδοίαστη ἐπιθετικότητα χωρίς προκάλυμμα.
- Ἡ ἀτέρμων ἐκδίκηση μέ πενιχρά μέσα.
- Ἡ μομφή πρός ἐκείνους πού ἐξέπεσαν στήν συνείδησή του.
- Ἡ διακοπή τῶν διανθρωπίνων σχέσεων, ὁ περιορισμός τοῦ φιλικοῦ περιβάλλοντος, ὁ ἀπομονωτισμός μέ κατάληξη ἐνίοτε τήν μελαγχολία.

Ὁ ἀναιδής:
- Πετροβολεῖ τόν συνάνθρωπό του χωρίς νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι ταυτόχρονα πυροβολεῖ τόν ἑαυτόν του.
- Βιώνει τήν παρουσία τοῦ ἄλλου στήν ζωή του σάν ἐνόχληση μέ ἀποτέλεσμα νά χάνει κάθε ἠθικό ἔρεισμα καί νά μένει ἐσαεί μετέωρος.

Στήν οὐσία ἡ ἀναίδεια εἶναι:
- Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀσυνειδήτου τοῦ ἀτόμου πρός τήν ἀπρεπῆ συμπεριφορά τῶν συνανθρώπων του.
- Εἶναι ἡ ἀποτυχία τῶν πιστῶν νά δείξουν τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ στούς ἀδελφούς τους.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...