Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΊΑ ...ΜΕ ΕΠΊΓΝΩΣΗ


Οι ελληνικοί βυζαντινοί ύμνοι στο εξωτερικό

Tαξιδεύουν και δισκογραφούνταιστο εξωτερικό με τη Νεκταρία Καραντζή
Εποικοδομητική συζήτηση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του λόγου,
προφορικού και γραπτού στη βρεφική, νηπιακή και σχολική ηλικία αλλά και θέματα παιδαγωγικής και δυσκολιών μάθησης.

Mην ξεχνάμε ποτέ πως όταν ο Ηλίας ήταν απελπισμένος στη σπηλιά του πιστεύοντας ότι το παν είχε χαθεί στο Ισραήλ, φωνή Κυρίου τον ενημέρωσε πως επτά χιλιάδες άνδρες, δεν είχαν κάμψει γόνυ ούτε είχαν προσκυνήσει τον Βάαλ.

Μίλησε τή γλῶσα τῆς κοινῆς λογικῆς, μά κανείς δέν καταλάβαινε.

Στόχος η διαφύλαξη καί η ἀνάδειξη τῶν τεχνουργημάτων τοῦ Ὀρθόδοξου Πολιτισμοῦ τοῦ τόπου μας.

10 σεμιναριακές συναντήσεις για την καλύτερη προετοιμασία όλων των Στελεχών της επικείμενης Κατασκηνωτικής περιόδου 2015.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...