Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Ἁπλές Ἰατρικές Συμβουλές

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
- Τελείωσα ὅλη τήν ταμπλέτα τά χάπια καί δέν μοῦ πέρασε ὁ πυρετός.
Τό σωστό εἶναι: τέλειωσα ὅλη τήν καρτέλλα. Ταμπλέτα εἶναι τό ἕνα χάπι.

- Μοῦ ἀνέβηκε ἡ πίεση τῆς καρδιᾶς.
Τό σωστό εἶναι: μοῦ ἀνέβηκε ἡ μικρή πίεση. Ἡ πίεση διακρίνεται σέ μικρή καί μεγάλη καί οἱ δύο ὀφείλονται στήν λειτουργία τῆς καρδιᾶς. Σέ κάποιον πού δέν πάσχει ἀπό καρδιακή ἤ ἄλλη σοβαρή νόσο καί ἀνεβαίνει ἡ μικρή πίεσή του, σχεδόν πάντοτε ἀνεβαίνει καί ἡ μεγάλη. Ἄλλως εἶναι λάθος μέτρημα καί θά πρέπει νά ἐπαναληφθεῖ.

- Ἔχω πονοκέφαλο, θά μοῦ ἀνέβηκε ἡ πίεση.
Ἡ πίεση ἐλάχιστη σχέση ἔχει μέ τόν πονοκέφαλο. Ἐάν ὁ κάθε πονοκέφαλος προερχόταν ἀπό πίεση, θά εἶχε πεθάνει ὁ μισός κόσμος. Ὅταν ἔχεις πονοκέφαλο καί σοῦ περάσει μέ ἕνα ἁπλό ἀναλγητικό, τότε σίγουρα αὐτός δέν εἶναι ἀπό πίεση. Ἀντίθετα, αὐτός πού πάσχει ἀπό ὑπέρταση θά πρέπει νά μετράει συχνά τήν πίεσή του καί νά μήν περιμένει πότε θά τόν πιάσει πονοκέφαλος.

- Μοῦ ἀνέβηκε ἡ πίεση 17. Εὐτυχῶς πού πῆρα χάπι ἀμέσως καί γλύτωσα!
Καί 20 ἀκόμη νά πάει ἡ πίεση δέν πρέπει νά θορυβηθεῖς. Ἔχεις ὅλο τόν χρόνο νά τήν μετρήσεις δύο καί τρεῖς φορές ἀνά δεκάλεπτο ἤ τέταρτο. Ἐάν πάει στή θέση της, τότε ἦταν κάτι περιστασιακό, καί βέβαια ἀκίνδυνο. Ἐάν ἐπιμένει, τότε συμβουλεύσου τόν γιατρό ἀλλά ἤρεμα, δέν κινδυνεύεις ἄμεσα. Ἡ ἐπικίνδυνη πίεση εἶναι ἡ σταθερή καί μόνιμη ὅλο τό 24ωρο καί ἐπί ἡμέρες
.
- Ἔχω καοῦρες στό στομάχι καί πίνω λεμόνι γιά νά λειώσουν τά λίπη.
Οἱ καοῦρες εἶναι ἀπό τά ὀξέα τοῦ στομάχου (γαστρίτιδα) καί μέ τό λεμόνι προσθέτεις ὀξέα, ὅ,τι χειρότερο. Τό λεμόνι δέν λειώνει τά λίπη.

- Πίνω τήν ἀσπιρίνη μέ γάλα, γιά νά μή μέ βλάψει.
Λάθος καί ἐδῶ. Ἡ ἀσπιρίνη εἶναι ὀξύ, τό γάλα εἶναι ἄλκαλι. Ὀθύ +ἄλκαλι = νερό. Ὁ μόνος τρόπος δηλαδή, γιά νά μή δράσει!

- Πίνω Coca Cola γιατί ἔχω διάρροια.
Ἡ Coca Cola δέν θεραπεύει τήν διάρροια, ἁπλῶς ἔχει πολύ κάλλιο, τό ὁποῖο χρειάζεται στόν ὀργανισμό μετά ἀπό πολλές διαρροϊκές κενώσεις καί μόνο. Ἀρκετά ἀποτελεσματική εἶναι καί ἡ πορτοκαλάδα.

- Τό μεσημέρι τρώγω κανονικά ἀλλά τό βράδυ τρώγω λίγο, γιά νά μήν παχύνω.
Λάθος. Ὅποτε καί νά φᾶς τό ἴδιο εἶναι. Πρόκειται περί ἁπλῶν μαθηματικῶν. Πόσο φαγητό λαμβάνεις, τί θερμίδες καταναλίσκεις καί πόσο περισσεύει. Τό ὅτι τρῶς τό βράδυ καί μετά ἀπό λίγο κοιμᾶσαι, αὐτό δέν σημαίνει τίποτε, διότι τό βραδυνό φαγητό θά τό καταναλώσεις τή ἑπομένη. Μείωσε τήν ὁλική ποσότητα φαγητοῦ τοῦ 24ώρου.

- Γιατρέ, ἀντί γιά δύο χάπια τήν ἡμέρα, ὅπως μοῦ εἴπατε, παίρνω μισό γιά νά μή μέ βλάψουν.
Ὀλέθριο λάθος. Τήν ἀσθένεια θά πρέπει νά φοβόμαστε καί ὄχι τήν θεραπεία τοῦ γιατροῦ!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...