Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει... - 1η Οκτωβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

Μᾶς εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ᾿Ενορία προσφέρει τήν εὐκαιρία τῆς σύναξης γιά νά λατρεύσουμε τό Θεό καί νά καταθέσουμε τά αἰτήματα καί τίς εὐχαριστίες μας.
῞Ομως ἡ ᾿Ενορία δέν εἶναι μόνο κέντρο Λατρείας ἀλλά καί μέσον οἰκοδομῆς τοῦ κάθε μέλους της.
Κι αὐτή ἡ οἰκοδομή γίνεται κατορθωτή μέσα ἀπό πολλές διόδους. Γιατί ταυτόχρονα καλλιεργεῖται ὄχι μόνο ἡ σχέση μας μέ τό Θεό ἀλλά καί ἡ σχέση μας μέ τό συνάνθρωπο καί μέ τόν ἑαυτό μας. 

῾Η ἐποχή μας, ἐποχή πολλοῦ θορύβου, καταφέρνει περισσότερο νά ἀπομονώνει τά πρόσωπα παρά νά τά συνδέει.

Ζοῦμε τόν αἰώνα τῆς ἐπικοινωνίας ἀλλά ὄχι τῆς κοινωνίας!

Κοινωνία πού ὅλο καί περισσότερο ἀπουσιάζει ἀπό τήν καθημερινή μας ζωή.

Αὐτή ἡ παρέκκλιση, ὡς ᾿Ενορία, μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς ἀνησυχεῖ.

Γιατί πρέπει ταυτόχρονα νά μεριμνοῦμε καί γιά τήν σύνδεση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό, ἀλλά καί ἰσότιμα τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό συνάνθρωπο.

Μέ αὐτή τήν προοπτική ξεκινᾶμε στήν Εὐαγγελίστρια Πειραιῶς ἕνα πρόγραμμα μέ τίτλο ‘‘ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ’’ γιά νά πάψει ἡ μοναξιά νά εἶναι ὁ πιό καλός μας ...σύντροφος.

Τό ‘‘ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ’’ δέν ἀποκλείει κανέναν. ῞Ολοι καλούμεθα καί νά προσφέρουμε αὐτό πού μποροῦμε καί νά ἀπολαύσουμε αὐτό πού στερούμεθα!

Κάθε μέρα λοιπόν, ἀπό την 1η ᾿Οκτωβρίου ἕως τήν 31η Δεκεμβρίου 2012, ἐκτός ἀπό τίς Λατρευτικές μας συνάξεις, στήν ᾿Ενορία Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς θά προσφέρονται πολυποίκολες δράσεις - εὐκαιρίες μέ πλούσιο ὁρίζοντα ἐνδιαφερόντων.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...