Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Ο Επίσκοπος Κατάγκα κ. Μελέτιος (Γρηγοριάτης) την Κυριακή στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου

Τὴν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου 2012, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κατάγκα κ. Μελέτιος (Γρηγοριάτης), ἱεραπόστολος ἐπὶ 23 ἔτη στὸ Κογκὸ τῆς Ἀφρικῆς, μὲ ἔδρα τὸ Κολουέζι, θὰ λειτουργήσει στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Π. Φαλήρου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...