Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Συναυλία Ἑπτανησιακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ὡς μήνυ­μα συμπα­ραστάσεως πρός τούς πληγέντας Κεφαλλῆνες

Συναυλία Ἑπτανησιακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 25 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 06:00΄ μ.μ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμένης. Ἡ συν­αυλία ἐντάσσεται στά πλαίσια τῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, οἱ ὁ­ποῖες διοργανώνονται μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἱερᾶς Μνήμης, τήν 2α Μαρτίου, τοῦ ἐν Ἁ­γίοις Πατρός ἡμῶν Νικο­λάου Ἱερέως τοῦ Πλανᾶ, Ἱδρυτοῦ καί Ἐφό­ρου τῆς Ἐνορίας, τοῦ ὁποίου τά Ἱερά Λείψανα καί ἡ Τι­μία Κάρα φυλάσσονται στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό.

Κατά τή διάρκεια τῆς συναυλίας θά ψαλοῦν ἐπίκαιροι ὕμνοι τῆς περιόδου τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριωδίου, ἀλλά καί τῆς Θείας Λει­τουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τονισμένοι κατά τό Κεφαλληνια­κό μουσικό ἰδίωμα, ἀπό τήν ἱστορική Πολυφωνική Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη Ἀθηνῶν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Χοράρχου κ. Νικολάου Βάλσαμου, Λαμπαδαρίου τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ συναυλία πραγματοποιεῖται ὡς μήνυ­μα συμπα­ραστάσεως πρός τούς πληγέντας ἀπό τούς πρόσφατους σεισμούς Ἀδελφούς μας Κεφαλλῆνες, ἀλλά καί ὡς ὑπενθύμιση τῆς σπουδαίας πολιτιστικῆς παραγωγῆς, καθώς ἐπίσης καί τοῦ μεγάλου πολιτισμοῦ καί τῆς ἀρ­χοντιᾶς τοῦ πολύπαθου νησιοῦ μας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...