Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Ἡ διασκέδαση τῆς σήμερον

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Ἡ ἐπιθυμία μου νά ἐνισχύσω ἕνα φιλικό σοβαρό ἔντυπο μέ ὁδήγησε σέ μία συνεστίαση στήν Πλάκα. Ὡραία, παραδοσιακή ταβέρνα καί ἕνα φιλικό ζευγάρι «ἔδεσε» τήν παρέα. Ἡ συζήτηση ἄρχισε ὄμορφα πλαισιωμένη ἀπό τά ὀρεκτικά καί τό κρασάκι.
Καί τότε ἦρθαν οἱ «μουσικοί» καί ... ἄρχισε τό μαστίγωμα.
Τρία μόνο ἄτομα καί κατάφεραν νά μᾶς ἀφοπλίσουν ὅλους. Μᾶς ἔκλεψαν πρῶτα τήν ἀκοή καί μετά τήν ὁμιλία. Ἔπειτα μᾶς παράλυσαν τά νεῦρα καί τέλος μᾶς ἀποδιοργάνωσαν ὁλοκληρωτικά. Οἱ πάντες σκύβαμε συνεχῶς νά πλησιάσουμε τόν ἀπέναντί μας, γιά νά συνεννοηθοῦμε. Γραβάτες, μανίκια, μπλοῦζες, ὅλα μετέωρα πάνω ἀπό τίς σάλτσες.
Σέ ἔκκλησή μας νά μειωθεῖ λίγο ἡ ἔνταση τοῦ ἤχου ὁ ἑστιάτωρας ἦταν ἀνένδοτος: Ὄχι, κύριε, μέ τήν παραμικρή μείωση τοῦ ἤχου «οἱ μουσικοί» θά μοῦ φύγουν. Ἄκου οἱ μουσικοί! ἄλλη μία καταστροφική μετάλλαξη ἑλληνικῆς λέξης. Ἡ μουσική παιδεία κρίνει τό πολιτιστικό ἐπίπεδο ἑνός λαοῦ.
Λυπᾶμαι, ὄχι γιατί μέχρι τώρα δέν ἔχει ἐνδιαφερθεῖ κανένας ἀρμόδιος ἀλλά γιατί ... δέν τό ἔχει σκεφθεῖ ὅτι πρέπει νά ἐνδιαφερθεῖ!

Μία μόνο λύση ὑπάρχει γι’ αὐτόν πού θά πηγαίνει σέ τέτοια κέντρα. Νά παρακολουθεῖ ἐπί ἕνα τουλάχιστον μῆνα προτοῦ πάει, τό δελτίο εἰδήσεων στήν τηλεόραση ... γιά κωφαλάλους.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...