Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Ἡ μοῖρα σου νά εἶσαι ἄσημος

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Στή μάχη τῶν Θερμοπυλῶν δοξάσθηκαν οἱ 300 τοῦ Λεωνίδα, δόξα αἰώνια. Ἀνάμεσά τους ἔπεσαν μαχόμενοι μέχρις ἐσχάτων καί 1 000 «περίοικοι» Λακεδαιμόνιοι καί ἴσος περίπου ἀριθμός «εἱλώτων». Γι’ αὐτούς κανένας λόγος, καμμία δόξα, ἄν καί ἐμάχοντο χωρίς πανοπλία. Ἡ Ἱστορία εἶναι ἄλαλη γιά τούς δούλους καί τίς κατώτερες κοινωνικές τάξεις, καί τυφλή!
Στή μάχη τῶν Πλαταιῶν ἔλαβαν μέρος περίπου 5 000 Σπαρτιάτες, 5 000 «περίοικοι» καί περί τούς 35 000 εἵλωτες»! Καί σέ αὐτή τή μάχη ἡ δόξα γιά τούς δύο τελευταίους ... φοροῦσε μαῦρα σκοτεινά γυαλιά.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...