Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Σύντομο ιστορικό του Παρεκκλησίου της Αγίας Μακρίνης του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως

+Ιερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας
Ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἔντονη ἐπιθυμία ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ ἐνοριτῶν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί πολλῶν ἄλλων συμπολιτῶν μας ἦταν νά ὑπάρχει ἕνα Παρεκκλήσιο κάτω ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό,ὧστε νά ἔχουν πρόσβαση ὅσοι δυσκολεύονται νά ἀνέβουν τίς σκάλες του (ἄνθρωποι μεγάλης ἡλικίας, μέ κινητικά προβλήματα κ.λ.π.), ἀλλά καί νά ὑπάρχει ἕνας εὔκολα προσβάσιμος χῶρος προσευχῆς, ἡρεμίας καί ἄντλησης πνευματικῶν δυνάμεων.
Ἡ ἐπιθυμία αὐτή ἄρχισε νά γίνεται σιγά - σιγά πραγματικότητα ἀπό τό ἔτος 2006, ὅταν ἦταν σέἐξελιξη τά ἔργα ἀναμορφώσεως τῶν κάτω ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό χώρων (γραφείων καί καταστημάτων). Τότε, ἀφοῦ ἀπελευθερώθηκαν κάποιοι ἀπό αὐτούς τούς χώρους, μετακινήθηκε τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἄρχισε νά διαμορφώνεται ὁ χῶρος τοῦ νέου Παρεκκλησίου. Σκέψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας ἦταν τό Παρεκκλήσιο νά ἀφιερωθεῖ σέ Ἅγιο, σχετιζόμενο ἄμεσα μέ τόν Μέγα Βασίλειο, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος ὁ Μητροπολιτικός μας Ναός. Μεταξύ τῶν ἁγίων μορφῶν τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ἁγίου ξεχώρισε ἐκείνη τῆς Ὁσίας Μακρίνης, ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στό ὄνομα τῆς ὁποίας ἀφιερώθηκε, τελικά, τό Παρεκκλήσιο.

Ἔτσι, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2006 ἄρχισαν τά ἔργα τῆς διαμορφώσεως τοῦ Παρεκκλησίου. Τό ἴδιο ἔτοςἔγιναν καί οἱ ἠλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις του. Τό ἑπόμενο ἔτος (2007) κατασκευάστηκε ἡμαρμαρόγλυτη πρόσοψη τοῦ Παρεκκλησίου. Τά ἔργα ξεκίνησαν μέ δαπάνες τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦκαί συνεχίστηκαν μέ τήν συνδομή εὐλαβῶν δωρητῶν. Τό ἔτος 2010 ἄρχισε ἡ ψηφιδωτή διακόσμηση τοῦΠαρεκκλησίου μέ δαπάνες ἐξ ὁλοκλήρου συμπολιτῶν μας δωρητῶν καί μέ πρώτη τή γεναία προσωπική προσφορά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας. Ἐπιλέχθηκε ἡ δαπανηρή ψηφιδωτή διακόσμηση, ἐπειδή ὁ χῶρος εἶναι χαμηλός, καί κάθε ἄλλη μορφή διακόσμησης - ἁγιογράφησης δέν θά ἄντεχε σέ φθορές. Πρόσφατα κατασκευάσθηκαν τό μαρμάρινο δάπεδο καί ἡ μαρμαρόγλυπτη Ἁγία Τράπεζα τοῦ Παρεκκλησίου.


Σήμερα ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ψηψιδωτῆς διακόσμησης καί μένουν κάποιεςἐλλείψεις ἀκόμη γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Παρεκκλησίου. Ἔτσι, μποροῦμε σήμερα νά τελέσουμε τά Θυρανοίξια, μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τόν πρῶτο Ἑσπερινό χοροστατουντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ἐλπίζουμε σύντομα νά εἴμαστε σέ θέση νά τελέσουμε καί τά ἱεράἘγκαίνια τοῦ Παρεκκλησίου. Ὡστόσο, γιά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων διαμορφώσεως τοῦ Παρεκκλησίουἀπαιτοῦνται ἀκόμη μεγάλες δαπάνες, ἀφοῦ ἀπομένουν οἱ μεγάλες καί δαπανηρές ψηφιδωτές παραστάσεις.

Ἀπό τήν θέση αὐτή εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς εὐλαβεῖς δωρητές, πού συνέβαλλαν στή μέχρι τώρα διαμόρφωση τοῦ Παρεκκλησίου. Εὐχόμεθα ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μακρίνης καί τοῦ ἀδελφοῦ της Οὐρανοφάντορος ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου νά εἶναι πάντοτε μαζί τους. Παράλληλα δέ ἀπευθύνουμε ἔκκληση σέ ὅλους τούς συμπολίτες μας ἀπό τό περίσσευμα ἤ ἀπό τόὑστερημά τους νά στηρίξουν τήν προσπάθεια ὁλοκλήρωσης τῶν ἔργων διαμόρφώσεως τοῦΠαρεκκλησίου, ὥστε σύντομα νά ἀξιωθοῦμε νά τελέσουμε καί τά ἱερά Ἐγκαίνιά του.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...