Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Οι γονείς προσεύχονται

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δίδαξέ νὰ καταλαβαίνω τὰ παιδιά μου, νὰ ἀκούωὑπομονητικὰ ὅ,τι ἔχουν νὰ ποῦν καὶ νὰ ἀπαντῶ εὐγενικὰ σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσειςτους. Προφύλαξέ με νὰ μὴ τὰ διακόπτω, ὅταν διατυπώνουν μιὰ σκέψη τους καὶνὰ μὴ τοὺς φέρομαι ἀπότομα καὶ προσβλητικά.
Βοήθησέ με νὰ μὴν πληγώνω τὰ αἰσθήματα τῶν παιδιῶν μου. Φύλαξέ με νὰ μὴτραυματίζω τὴ φιλοτιμία τους. Νὰ μὴ τὰ τιμωρῶ σὲ ὧρες ἔξαψης καὶ ὀργῆς,ἀλλὰ μὲ ἠρεμία καὶ πραότητα νὰ τὰ νουθετῶ.
Ὁδήγησέ με, ὥστε σὲ κάθε στιγμὴ καὶ κάθε ὥρα νὰ δείχνω μὲ τὸ παράδειγμάμου, μὲ ὅλα ὅσα λέω καὶ πράττω, ὅτι ἡ πραγματικὴ εὐτυχίαβρίσκεται στὴν ἐντιμότητα.

Κάνε με νὰ παραβλέπω τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα σφάλματα τῶν παιδιῶν μου καὶβοήθησέ με νὰ κοιτάζω τὰ προτερήματά τους καὶ νὰ καλὰ ἔργα ποὺ κάνουν.Δῶσε μου τὴν κατάλληλη λέξη γιὰ ἕνα δίκαιο ἔπαινό τους.

Βοήθησέ με νὰ συμπαραστέκομαι στὰ παιδιά μου, νὰ τοὺς φέρομαι ὅπωςταιριάζει στὴν ἡλικία τους καὶ νὰ μὴν ἔχω ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ αὐτά.

Κάνε με νὰ βοηθῶ τὰ παιδιά μου στὴν πραγμάτωση ὅλων τῶν καλῶν ἐπιθυμιῶντους καὶ νὰ ἔχω τὸ θάρρος, νὰ θυσιάσω μιὰ δελεαστικὴ εὐκαιρία, ὅταν γνωρίζωὅτι θὰ τοὺς κάνει ζημιά.

Ἀξίωσέ με νὰ τοὺς προσφέρω ἕνα ἀληθινὸ χριστιανικὸ παράδειγμα, ὥστε νὰἔχουν μιὰ γνήσια ἐκτίμηση πρὸς ἐμένα.

Μὲ ὅλα τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης Σου, δῶσε μου αὐτοέλεγχο, σύνεση, ἠρεμία καὶσταθερότητα. Ἀμήν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...