Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πατριάρχης της Αρμενικής Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ὑπεδέχθη στὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας κ. Ἀρὰμ τὸν Α’, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται τὴν χώρα μας καὶ τὴν πόλη μας μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 180 χρόνων τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας στὴν Κομοτηνὴ καὶ τῶν 110 χρόνων της στὴν Θεσσαλονίκη.

Τὸν Πατριάρχη συνοδεύουν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἀρμενίων στὴν Ἀθήνα κ. Χορέν, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ συνεργάτες του, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ ἀρχιμ. κ. Χουσίγκ, γραμματεὺς τοῦ πατριαρχείου, καὶ οἱ πρόεδροι τῶν κοινοτήτων τῶν Ἀρμενίων στὴν χώρα μας.

Μετὰ ἀπὸ τὴν προσφώνηση τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καὶ τὴν ἀντιφώνηση τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἀρὰμ προσεφέρθησαν κεράσματα καὶ ἀντηλλάγησαν ἐνθύμια μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς. Ὁ κ. Ἀρὰμ ἐτόνισε καὶ πάλι ὅτι ἡ Μακεδονία ἀνήκει στὴν Ἑλλάδα.

Στὴ συνέχεια ὁ Πατριάρχης μὲ τὸν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης μετέβησαν μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς ἐπισκέπτες στὸν ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπου προσεκύνησε τὸ τίμιο λείψανο τοῦ ἁγίου, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος ἀνεφέρθη στὴν προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καὶ στὴν ἱστορία τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων κ. Ἀράμ, θὰ μεταβῇ στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου, καὶ ἀκολούθως θὰ μεταβῇ, συνοδευόμε-νος ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο στὴν ἀρ-μενικὴ ἐκκλησία τῆς Παναγίας, ὅπου καὶ θὰ τελεσθῇ ἡ σχετικὴ δοξολογία γιὰ τὴν σημαντικὴ αὐτὴ ἐπέτειο τῶν Ἀρμενίων στὴν πόλη μας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...