Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος καί Σουφλίου

Γηθοσύνως ἀνακοινούμεθα ὅτι ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀνταποκρινόμενος προφρόνως εἰς ἡμετέραν πρόσκλησιν πραγματοποιεῖ ἀπό 20ῆς ἕως 23ηςπροσεχοῦς μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν, χάριν ἁγιασμοῦ καί εὐλογίας τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ.
Ἐπίκεντρον τῶν ἐκδηλώσεων ἡ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Παναγίας Ἐλευθερωτρίας ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας ἀπό τῶν ἐγκαινίων του καί 5ετίας ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Κτίτορός του κυροῦ Νικηφόρου, τήν Κυριακήν 21ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.

Εἰς τά πλαίσια τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ὁ ἱερός κλῆρος, αἱ ἀρχαί καί ὁ φιλόχριστος λαός θά ὑποδεχθοῦν τήν Α.Θ.Π. εἰς τήν Ὀρεστιάδα, εἰς τό Διδυμότειχον καί εἰς τό Σουφλί, κατά τό συνημμένον Πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

20, 21, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Σάββατον 20 Σεπτεμβρίου 2014


11.30 Ὑποδοχή Α.Θ.Π. εἰς Κεντρικήν Πλατεῖαν Ὀρεστιάδος.
12.30 Δοξολογία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων.

18.00 Ὑποδοχή Α.Θ.Π. εἰς Κεντρικήν Πλατεῖαν Διδυμοτείχου.
20.00 Δοξολογία εἰς Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου.
Ἐκδήλωσις Πολιτιστικῶν Συλλόγων μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Ἄρχοντος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Χρόνη Ἀηδονίδη.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

07.00 Ὄρθρος καί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου.
11.00 Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Νικηφόρου.
11.30

12.30 Τιμητική ἐκδήλωσις εἰς Δημαρχεῖον Διδυμοτείχου.
Παρουσίασις Ἀναμνηστικοῦ Τόμου ἀφιερωμένου εἰς μακαριστόν Μητροπολίτην Διδυμοτείχου Φιλάρετον Βαφείδην εἰς τό Δημοτικόν Ἀμφιθέατρον Διδυμοτείχου.

18.00 Ὑποδοχή Α.Θ.Π. εἰς Σουφλί (Πλατεῖα Μεσοχωρίου).
18.30 Δοξολογία εἰς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

09.30 Ἐπίσκεψις Α.Θ.Π. εἰς Ἱερόν Μετόχιον Παναγίας Πορταϊτίσσης ἐν Κορνοφωλέᾳ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...