Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΊΑ ...ΜΕ ΕΠΊΓΝΩΣΗ


Πρῶτες Βοήθειες – Ὠταλγία

'Ισχυρός πόνοςβαθειά στό αὐτί, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νἀ ἐπεκτείνεται σέ ἄλλοτε ἄλλη ἔκταση τοῦ κεφαλιοῦ.

Η άσκηση θέλει βία ενάντια στον εαυτό μας, προκειμένου να βγούμε από την ραθυμία και την ίδια στιγμή να ανοίξει ο δρόμος της καρδιάς για να πληρωθεί από τη χάρη του Θεού.

Ο κληρικός είναι κατ᾿ αρχήν φορέας του μεγάλου χαρίσματος της ιερωσύνης, το οποίο υπάρχει μόνο εντός της Εκκλησίας.

Την παράσταση παρηκολούθησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος.

Για την επιτυχία των δράσεων καλούνται όλοι οι εθελοντές.

Η Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος μέλλει να πραγματοποιηθεί, την Πεντηκοστή του 2016, στην Κωνσταντινούπολη.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...