Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΊΑ ...ΜΕ ΕΠΊΓΝΩΣΗ


Πρῶτες Βοήθειες. Αἱμορραγία

Ἐάν ὁ ἀσθενής εἶναι πολυτραυματίας καί δέν γνωρίζουμε τίς κακώσεις πού ἔχει ὑποστεῖ, τότε ἀπαγορεύεται ἡ μεταφορά του παρά μόνο μέ ἀσθενοφόρο.

Ἄς ακούσουμε τή φωνή τοῦ Γέροντος Παΐσίου καί ἄς ἀπορρίψουμε διεθνισμούς καί πολυπολιτισμικότητες, δηλαδή ξενόφερτες ἰδεολογίες πού ἐπιδιώκουν νά μᾶς ἀποκόψουν ἀπό τίς ρίζες μας.

Η παλαίφατος και περίλαμπρος πόλις Fano (Φανός), ένα από τα τελευταία Βυζαντινά Κάστρα της Αδριατικής, το οποίον επολέμησαν αγρίως οι πειραταί, από δύο ετών ανάβει εις αυτήν, μετά από 11 περίπου αιώνας, το «Φως της Αναστάσεως», το οποίον είναι το «φως της Ορθοδοξίας», το «φως του Χριστού.

῾Η πίστη τοῦ Μωϋσῆ, ἡ ἔμπρακτη, ἡ θυσιαστική καί ῾παράλογη᾽ γιά τά κριτήρια τοῦ κόσμου τούτου, ἡ πρό Χριστοῦ χριστιανική, μᾶς ἐπισημαίνει καί μία ἄλλη τέλος διάσταση: τήν ἐκκλησιαστικότητά της.

Αν δεν δούμε την εορτή της Ορθοδοξίας ως πρόκληση για σκληρή αυτοκριτική και για απόφαση μέχρι θανάτου να ζήσουμε όπως ο Χριστός και οι άγιοι, ίσως καλύτερα να μην αναφερόμαστε σ᾽ αυτήν.

Το κεντρικό αφιέρωμα του μήνα έχει θέμα: Διδάσκαλοι του Γένους.

Η Ορθοδοξία δεν είναι για λίγους, για επαΐοντες, αλλά για όλους.

Τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἕνα κείμενο, τό ὁποῖο διατυπώνει καί ἐκφράζει τήν καθολική πίστη καί τό δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Χαίρουμε χαρά μεγάλη διότι μᾶς χάρισε ὁ Κύριος τῆν ἀληθῆ πίστι καί μᾶς ἀνέδειξε μέ τό ἅγιο μυστήριο τοῦ βαπτίσματος μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...