Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΊΑ ...ΜΕ ΕΠΊΓΝΩΣΗ


Αγιορείτικο λειτουργικό χρώμα στο Βελβεντό Κοζάνης

Ο π. Εφραίμ, καλλικέλαδος, έψαλε μαζί με τους ψάλτες στο Αναλόγιο την Ακολουθία του Όρθρου.

Η προσφορά ήταν προϊόν της αγάπης των ορθοδόξων πιστών των Ενοριακών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Αγίας Φωτείνης Pointe-Noire, ως και της Ιεράς Επισκοπής. Μέχρι τώρα οἱ καταφεύγοντες στά παντός εἴδους ἄσυλα ἔνοχοι, ἐκλιπαροῦσαν τήν πολιτεία νά μή τούς σκοτώσει.

Σήμερα, ἀσύλληπτη πρόοδος γιά τήν ἀρχαία ἐποχή, οἱ ἔνοχοι ἀπαιτοῦν ἀπό τήν πολιτεία νά ἀφήσει ἐλεύθερους τούς ὁμοϊδεάτες τους γιά νά σκοτώσουν.

Εσυνήθιζεν εκάστην εσπέραν, επιφασκούσης προ της μικράς της νυχτός περιόδου, πεντηκοντούτης και ένεκα του πλαδαρού φωτός της σελήνης ωσάν τριακοντούτης ομοίαζεν, να περιφέρεται επί της ακτής του αιγιαλού.

Ας μην αφήσουμε την ιστορία να επαναληφθεί. Ας διδάξουμε ψύχραιμα στα παιδιά μας την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων!

«Κοιμᾶμαι μ᾽ ἕνα ὄνειρο ξυπνῶ μὲ μίαν ἐλπίδα νὰ ἰδῶ κι ἐγὼ μία μέρα φῶς κι ἐλεύθερη πατρίδα».

Πολλές φορές ἐµεῖς διακηρύσσουµε ὅτι εἴµαστε πιστοί καί ὅτι δέν ἔχουµε ἀνάγκη, ἀπό κάτι γιά νά δυναµώσει τήν πίστη μας, ὄχι γιατί πιστεύουµε, ἀλλά γιατί πραγµατικά ἀπιστοῦµε στή δυνατότητα ζωντανῆς σχέσης μέ τό Θεό.

Του δόθηκαν οι οκτώ ημέρες, μέσα στις οποίες τελικά βρήκε τον δρόμο και πίστεψε, αφού με λαχτάρα περίμενε την συνάντηση, ακόμη κι αν έπρεπε να ψηλαφήσει τον Κύριο ή, έστω, να Τον δει.

Εἶναι μιά ἐμπειρία τῆς ᾽Αναστάσεως πού βεβαίως, εἶναι αὐτονόητο, πρέπει κανείς νά πειραματιστεῖ στόν ἴδιο του τόν ἑαυτό γιά νά τή νιώσει.

῾Ο Κύριος πού ἐνεργοῦσε στά πρῶτα χρόνια διά τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων, ὁ ῎Ιδιος ἐνεργεῖ διά τῶν μυστηρίων καί ὅλων τῶν ἁγίων Του σέ κάθε ἐποχή.

Η κυρίαρχη και βασιλική Γέφυρα της Βενετίας, από την Santa Lucia διέρχεται από την Πλατεία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, και αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς των Ορθοδόξων.

Χειροτονίες στην Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου.

Θέλω να πω δυο λόγια, ειδικά σε όσους φίλους μου δηλώνουν άθεοι, με όλο μου τον σεβασμό προς την έγνοια τους για τη δικαιοσύνη και για την ανθρωπιά.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε το παραδοσιακό κάψιμο του αράπη ένα από τα παλιά έθιμα της Γαστούνης, του οποίου οι ρίζες ανάγονται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας όταν η Γαστούνη ήταν πρωτεύουσα της Ηλείας.

Ἡ χρησιμοποίησή τους ἀπό τούς ἱερούς συγγραφεῖς γίνεται ἐξαιτίας τῆς «ἀδυναμίας τῆς πεπερασμένης ἀνθρώπινης λογικῆς νά συλλάβει καί νά κατανοήσει τίς ἔννοιες τῆς θείας πραγματικότητας.

Ἡ Μακαριστὴ Μοναχὴ κατάγονταν ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ ὅπου εἶδε τὸ πρῶτο φῶς τοῦ κόσμου τὸ ἔτος 1930.

Κοντά στον εφημέριο του Νοσοκομείου δραστηριοποιούνται 35 εθελόντριες.

Σε μία ενορία που δημιουργήθηκε με τη χάρη του Θεού και την προσφορά αδελφών μας από την Ελλάδα.

Ὅλοι ὅσοι ἀδιαμαρτύρητα συνευδοκοῦν ἥ σιωποῦν σε αὐτήν τήν πρόδηλη κατά τοῦ ζῶντος Θεοῦ ἐπίθεση, ἐπισύρουν ἐπί τάς κεφαλάς των τήν αἰώνια καταδίκη καί προγεύονται ἀπό τώρα τῆς αἰωνίου κολάσεως.

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος κατά τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα. 

Οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί αλλά και οι ιεραποστολικοί σύλλογοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η υποστήριξη των κληρικών. Τα ιδρύματα και τα προγράμματα δεν είναι το κύριο έργο της ιεραποστολής!

Μέσα στο Αναστάσιμο εορταστικό κλίμα, με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα και την δέουσα Θρησκευτική κατάνυξη.

Hμερίδα με σημαντικά θέματα συζήτησης τα οποία αποσκοπούν στο να απαντηθούν σύγχρονα - και όχι μόνο - ερωτήματα της νέας γενιάς.

Πηγαίνετε, σταθῆτε εἰς τὸν ναὸν καὶ μιλῆστε εἰς τὸν λαὸν διὰ τὴν νέαν αὐτὴν ζωήν.

Ἐπειδὴ μὲ εἶδες, ἐπίστεψες. Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν μὲ εἶδαν καὶ ὅμως ἐπίστεψαν.

Τό παιδίον ἀποτελεῖ μία ὁρατή ἐπιβεβαίωση τῆς πεποιθήσεως τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ὁ Θεός εἶναι παρών, ὑπερασπιστής, φύλακας καί προστάτης του.

Ας μην μένουμε απαθείς θεατές!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...