Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Αγρυπνία σε όλες τις πόλεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για την εορτή της Αγίας Σκέπης. Ιδιαίτερη προσευχή για την έξοδο της πατρίδος μας από την οικονομική ύφεση

Την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου το βράδυ τελέστηκε ιερά αγρυπνία σε όλες τις αρχιερατικές περιφέρειες της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με την ευκαιρία
της εορτής της Αγίας Σκέπης και με ιδιαίτερο αίτημα προσευχής της Εκκλησίας την έξοδο της Πατρίδας μας από την οικονομική κρίση που δοκιμάζει το λαό μας τα τελευταία χρόνια.

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε στον ιερό ναό αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και κήρυξε το θείο λόγο, κατά τον οποίο τόνισε: «Τήν ἑορτή τῆς τιμίας σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἑορτάζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, τιμῶντας τή διαρκῆ καί σωστική προστασία τῆς Παναγίας μας ὄχι μόνο στήν Πόλη της, τήν ὁποία πολλές φορές προστάτευσε ἀπό τούς κινδύνους πού διέτρεχε κατά τή μακραίωνα ἱστορία της ἀπό ὅσους ἐπιβουλευόταν τόν πλοῦτο καί τή θέση της, ἀλλά καί τήν προστασία καί τή σκέπη πού προσέφερε στό εὐσεβές Γένος μας, τό ὁποῖο τήν περιέβαλε πάντοτε μέ τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό του, σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές τῆς ἱστορικῆς του πορείας.

Καί μιά τέτοια δύσκολη στιγμή, μιά τέτοια δύσκολη καμπή διέρχεται τά τελευταῖα χρόνια ἡ πατρίδα μας ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού τήν ταλαιπωρεῖ καί τήν καταδυναστεύει, ἀλλά καί ἐξαιτίας τῶν δυσχερῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν στόν κόσμο καί στήν εὐρύτερη περιοχή μας καί δημιουργοῦν ἀστάθεια καί ἀνασφάλεια σέ πολλούς.

Στίς δύσκολες αὐτές στιγμές, στίς δύσκολες αὐτές ὧρες εἶναι φυσικό νά στρεφόμαστε, ὅπως στρέφεται καί κάθε παιδί, ὅταν αἰσθάνεται τόν κίνδυνο, πρός τήν Παναγία Μητέρα μας, πρός τήν Παναγία μας, πού εἶναι ἡ γλυκειά παρηγορία τῶν ἀπελπισμένων καί τῶν καταδιωκομένων· εἶναι ἡ διαρκής καί ἀνύστακτη μεσίτρια τῶν ἀνθρώπων πρός τόν Θεό καί ἰδιαιτέρως ὅσων προστρέχουν σ᾽ αὐτήν καί ἐπικαλοῦνται τή χάρη καί τή βοήθειά της.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησίας καθιέρωσε τά τελευταῖα χρόνια τήν πραγματοποίηση ἀγρυπνίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς τιμίας Σκέπης καί μᾶς κάλεσε καί ἀπόψε νά ἀγρυπνήσουμε καί νά προσευχηθοῦμε πρός τήν Παναγία μας νά καλύψει νά προστατεύσει τήν πατρίδα μας καί ὅλους μας ἀπό τήν κρίση τήν ὁποία διερχόμεθα.

Ὁρισμένοι, βέβαια, διερωτῶνται ἄν μπορεῖ νά περάσει ἡ κρίση μέ προσευχές. Ἡ ἀπορία αὐτή, ἀδελφοί μου, μπορεῖ νά φαίνεται γιά κάποιους εὔλογη, ὅμως γιά ὅσους πιστεύουν στόν Θεό, ἡ προσευχή εἶναι ὁ τρόπος τόν ὁποῖον ὁ ἴδιος μᾶς συνέστησε γιά νά ἀντιμετωπίζουμε τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προετοίμασε καί προειδοποίησε τούς μαθητές του γιά τίς ἀντιξοότητες πού θά ἀντιμετωπίσουν, ἀλλά εἶναι καί Ἐκεῖνος πού τούς προέτρεψε καί μᾶς προτρέπει νά τίς ἀντιμετωπίζουμε μέ ἐλπίδα καί νά ἐμπιστευόμαστε ὅλα τά λυπηρά καί δυσάρεστα γεγονότα τῆς ζωῆς μας μέ τήν προσευχή στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἔκανε, ἄλλωστε, καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καταφεύγοντας στήν προσευχή σέ ὅλες τίς κρίσιμες στιγμές τῆς ζωῆς του, ὅπως καί σέ αὐτές λίγο πρίν ἀπό τό πάθος του, καί συστήνοντας στούς μαθητές του νά κάνουν τό ἴδιο καί αὐτοί.

Ἄν, λοιπόν, ἐμεῖς καταφεύγουμε διά τῆς προσευχῆς στόν Θεό, στήν Παναγία καί τούς ἁγίους, τό κάνουμε γιατί μᾶς προτρέπει ὁ ἴδιος νά ἀναφέρουμε σ᾽Αὐτόν ἐν προσευχῇ τά αἰτήματά μας. Τό κάνουμε γιατί ἔτσι δείχνουμε ὅτι ἐμπιστευόμαστε «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν» στήν ἀγάπη του. Τό κάνουμε γιατί ἔτσι ἀποδεικνύουμε ὅτι πιστεύουμε πώς ὅλα βρίσκονται στά χέρια του καί πώς ὁ Θεός μπορεῖ νά μετατρέψει τά δυσάρεστα σέ εὐχάριστα καί τά λυπηρά σέ ὠφέλιμα. Ἐμεῖς ὡς ἄνθρωποι βλέπουμε ὅσα συμβαίνουν στή ζωή μας καί γύρω μας μέ τά ἀνθρώπινα μάτια πού δέν βλέπουν στό μέλλον καί δέν μποροῦν νά διακρίνουν τί εἶναι πραγματικό συμφέρον. Ὅμως ὁ Θεός καί βλέπει καί γνωρίζει καί ξέρει τί εἶναι ὠφέλιμο καί χρήσιμο γιά τόν καθένα μας, καί πόσο ἀκόμη ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ νά ἀντέξει τόν πειρασμό καί τή δυσκολία. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς καταφεύγουμε πρός τόν Θεό μέ τήν προσευχή σέ ὧρες δύσκολες καί κρίσιμες. Γι᾽ αὐτό ζητοῦμε τή μεσιτεία καί τίς πρεσβεῖες καί τήν προστασία τῆς Παναγίας Μητέρας μας. Προσευχόμαστε, ἐμπιστευόμενοι στή δύναμη καί στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί αὐτή τήν κρίση πού ταλανίζει τή ζωή μας, τή ζωή πολλῶν συνανθρώπων μας, τῆς πατρίδος καί τοῦ κόσμου. Καί τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς βοηθήσει νά τήν ὑπερβοῦμε μέ τόν τρόπο πού Ἐκεῖνος θεωρεῖ ὠφέλιμο γιά τόν καθένα μας. Τόν παρακαλοῦμε μέ τήν κοινή αὐτή προσευχή καί ἀγρυπνία πού τελοῦμε νά μεταποιήσει τήν ἀνάγκη αὐτή σέ εὐλογία καί σέ πνευματική ὠφέλεια πρός τό συμφέρον ὅλων μας καί τῆς πατρίδος μας. Ἄλλωστε, ἀδελφοί μου, ἐμεῖς δέν ἔχουμε ἄλλα μέσα καί ἄλλες δυνατότητες κοσμικές ἤ πολιτικές, καί ἐπιπλέον, ἀκόμη καί ὅσοι ἀμφισβητοῦν τή δύναμη τῆς προσευχῆς στήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, ἀμφισβητοῦν καί τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν κοσμικῶν καί οἰκονομικῶν μέσων πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ἔξοδο ἀπό τήν κρίση.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς ἑνώσουμε τή δέησή μας ἀπόψε πρός τήν Παναγία μας καί ἄς τήν παρακαλέσουμε νά μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς σκεπάσει μέ τή Χάρη της, ὅπως τό ἔκανε πάντοτε γιά τήν πατρίδα καί τό Γένος μας. Ἄς τήν παρακαλέσουμε νά μεσιτεύει στόν Θεό γιά νά ἐπικρατήσει στόν κόσμο ἡ εἰρήνη, μέ τήν πίστη καί τή βεβαιότητα στόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι ἡ προσευχή κάνει θαύματα γιά ὅσους πιστεύουν στή δύναμή της καί στή δύναμη τοῦ παντοδυνάμου καί φιλαγάθου Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τήν ὁποία καί ἀπόψε καί καθημερινά καί σέ ὅλη μας τή ζωή ἄς ἐπικαλούμεθα, ἀδελφοί μου.

Στο τέλος της αγρυπνίας ο σεβσαμιώτατος διάβασε περιστασιακή ευχή της Εκκλησίας.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...