Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Μήπως τά βλέπω ἀνάποδα;

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
- Ἐάν εἶσαι ὑπάλληλος ἤ ἐργάτης, δέν δικαιοῦσαι οὔτε μία ἡμέρα ἄδειας τό χρόνο παραπάνω ἀπό τήν κανονική σου
Ἐάν εἶσαι δολοφόνος κατ' ἐξακολούθηση, μπορεῖς νά παίρνεις ἄδειες ὅσες θέλεις
- Ἐάν ἀνάψεις φωτιά στόν κῆπο σου καί ἄθελά σου ἐπεκταθεῖ στό διπλανό οἰκόπεδο, φυλακίζεσαι ὡς ἐμπρηστής
Ἐάν ὅμως εἶσαι φυλακισμένος ἰσοβίτης, μπορεῖς νά βάζεις ἀτιμωρητί φωτιά στά στρώματα τοῦ κελιοῦ σου μέ σκοπό νά ἐπεκταθεῖ καί στά διπλανά
- Ἐάν εἶσαι ὄργανο τῆς τάξης ἤ δεσμοφύλακας, ἔχε τό νοῦ σου. Κινδυνεύεις
Ἐάν ὅμως εἶσαι βαρυποινίτης, μπορεῖς νά δέρνεις καί νά ἀπειλεῖς τούς πάντες
- Ἐάν εἶσαι ὑπόδικος καί δέν ἔχεις χρήματα, κανένας δέν σοῦ ἐγγυᾶται ὅτι θά βρεῖς συνήγορο ὑπεράσπισης
Ἐάν ὅμως εἶσαι κρατούμενος βαρυποινίτης, ὑπάρχει μερίδα βουλευτῶν καί κόμμα, πού σίγουρα θά σέ ὑποστηρίξει
- Ἐάν εἶσαι ρομαντικός καί θέλεις νά ἀποδράσεις ἀπό τή φυλακή, ξέχασέ το
Μπορεῖς νά πάρεις ἄδεια ἐξόδου καί ... νά τό σκάσεις σάν κοτούλα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...