Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Τό δυστύχημα στό Λούνα Πάρκ καί ἡ ἀνευθυνότητα τοῦ κράτους

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Δυστύχημα στό Λούνα Πάρκ τοῦ Ἐλληνικοῦ, πού στοίχισε τή ζωή σέ ἕνα μικρό ἀγγελούδι, «ξάφνιασε» τούς πάντες, λές καί ἔπεσε μετεωρόλιθος.
Ὑπάρχουν καί μεγάλα λούνα πάρκ, πού διαθέτουν extreme (= ἀκραίους) τρόπους διασκέδασης. Ἀνεξάρτητα ἀπό τό κατά πόσον αὐτά σέ ἐξασφαλίζουν ἀπό πλευρᾶς ἀτυχήματος, ὑπάρχει καί ὁ κίνδυνος τῆς καρδιᾶς, γιά τόν ὁποῖο κανένας ὑπεύθυνος δέν ἔχει μεριμνήσει. Δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νά ὑποστεῖ κάποιος κολπική μαρμαρυγή (μορφή ἀρρυθμίας), πού προξενεῖ πολλάκις ἀγγειακό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο, κυρίως ἄνθρωποι μεγάλης ἡλικίας ἀλλά καί νέοι πού ἔχουν ὑπόβαθρο καρδιοπάθειας καί τό ἀγνοοῦν.
Σέ μεγαλύτερο ἀκόμη κίνδυνο ἐκτίθενται καί οἱ χειμερινοί κολυμβητές, κυρίως ἄτομα μεγάλης ἡλικίας. Καί τό παράδοξο ἐδῶ εἶναι, ὅτι σχεδόν τό 80% αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἔχουν ἡλικία ἄνω τῶν 60 ἐτῶν! Γιά τήν περίπτωση αὐτή ἀκριβῶς χρειάζονται ἐνημερωτικές πινακίδες, κλπ.
Ἡ ὑποκρισία τοῦ κράτους καί ἐδῶ σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο. Ἀπαιτεῖ βεβαίωση καρδιολόγου γι’ αὐτούς πού κάνουν μπάνιο σέ πισίνα καί δέν ἀπαιτεῖ τό ἴδιο γιά ὅλες τίς ἄλλες σοβαρές περιπτώσεις.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...