Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Εργασίες ανακαινίσεως της Ιεράς Μονής Νοτεερών τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Τό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῶν Νοτενῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὅπου ἀσκήτευσε ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἰωακείμ, ὁ νέος, ἀνακαινίζεται μέ τήν ἐπίβλεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί μέ τήν συνεχῆ καί ἄγρυπνο παρουσία τοῦ π. Ἱερωνύμου Διαμαντοπούλου, ὁ ὁποῖος ἐπί δεκαετίες ὁλόκληρες ἀγωνίζεται, ὡς ἄγρυπνος φρουρός τοῦ Μοναστηριοῦ.

Το Μοναστήρι βρίσκεται ἐπάνω ἀπό τό χωριό Σκιαδᾶ, ἀπό τό ὁποῖο κατήγετο ὁ Ὅσιος Ἰωακείμ, καί ἔχει θαυμάσια θέα πρός τόν κάμπο τῆς Ἠλείας.

Λίγο πιό πάνω ἀπό τό Μοναστήρι, εὑρίσκεται τό Σπήλαιο ὅπου ἀσκήτευσε ὁ Ὅσιος Ἰωακείμ. Ἔμπροσθεν τοῦ Σπηλαίου ἔχει ἀνεγερθῆ ὡραῖος Ναός πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου.

Εὐχαριστοῦμε ὅλους, ὅσοι ἐργάζονται καί προσφέρουν στό Μοναστήρι καί παρακαλοῦμε νά στηρίξετε καί στήν συνέχεια τήν προσπάθειά μας, ὥστε νά ἀναστηλωθῇ ἡ Ἱερά Μονή καί νά συνεχίσῃ τό πνευματικό της ἔργο, πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...