Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Οἱ Ἕλληνες δίδουμε τή μάχη γιά τήν κοινωνία καί ἐλπίζουμε στή νίκη

Ἡ λέξη ἐλπίδα, γιά τούς πιστούς, δέν ἀποτελεῖ μία ἔννοια ἀόριστη καί ἀφηρημένη· δέν νοεῖται ψυχολογικά ἤ συναισθηματικά· δέν πλάθει μυθεύματα, καί δέν μοιράζει εὔκολες ὑποσχέσεις.

Με την κουρά της αδελφής Θεοδώρας, η Ιερά Μονή της Οσίας Ειρήνης Χρυσοσβαλάντου, η οποία αποτελεί Μετόχιο, με μια σχετική αυτονομία, της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Ηλίων, περιλαμβάνει πλέον τρείς Μοναχές.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην πίστη προς τον Χριστό, η οποία πραγματώνεται ουσιαστικά μέσα από την συμμετοχή των ανθρώπων στη ζωή της Εκκλησίας.

Μπροστά σε ένα ξεχωριστό γεγονός, το οποίο υπερβαίνει την δύναμη του νου για κατανόηση και ερμηνεία, ο άνθρωπος αισθάνεται περιέργεια, θαυμασμό και φόβο.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα έγιναν τα θυρανοίξια του σημαντικού βυζαντινού Ναού της Μεταμορφόσεως του Σωτήρος στην Άμφισσα.

Ὑπάρχουν ὡρισμένοι, δυστυχῶς, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦν καί συκοφαντοῦν τό ἔργον τῶν ἄλλων, τῶν συναθρώπων αὐτῶν, μέ τά ἀστειώδη λεγόμενά των καί μέ τήν ἀνώμαλον κριτικήν των.

Μήν ἀρνηθεῖς, Παρθένε, τήν ροή τῶν δακρύων μου, Σύ πού γέννησες τόν Χριστό, ὁ ῾Οποῖος ἀφαίρεσε κάθε δάκρυ ἀπό κάθε πρόσωπο.

Αργοανεβαίνουμε αψηλά στο Θαβώρ στο Υψηλόν εκείνον Όρος στης Μεταμόρφωσης το βυζαντινό το μοναστήρι.

Οι γονείς, όταν επιτελούν το καθήκον τους και ανταποκρίνονται στην μεγάλη ευθύνη της ανατροφής των τέκνων τους, τότε και οι ίδιοι καταξιώνονται στη μεγάλη αποστολή που τους εμπιστεύεται ο Θεός.

Επίσκεψη γεμάτη από πολλές εμπειρίες και βαθειές συγκινήσεις.

Σύ Θεοτόκε πού εἶσαι τό καθαρό καί ἁγνό δοχεῖο τοῦ φωτός τοῦ Θεοῦ καί γέννησες τόν Χριστό πού εἶναι τό φῶς, φωταγώγησε ἐμένα πού ᾽μαι στό σκοτάδι ἀπό τήν νύκτα τῶν ἁμαρτημάτων, ὥστε μέ πόθο νά σέ δοξάζω.

Εἶναι προσωπική ἡ φροντίδα, ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ γιά τήν ζωή τοῦ καθενός.

᾽Εσένα, Παναγία, πού εἶσαι ἡ ἁγνή, ἡ Παρθένος καί ἄσπιλη, ᾽Εσένα μόνη ἔχω σάν ἀπροσμάχητο τεῖχος, καταφυγή, δυνατή σκέπη, ὅπλο σωτηρίας.

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε από τον πλούτο των πνευματικών εμπειριών και την θερμή υποδοχή των νέων Θεολόγων από τους Αγιορείτες Μοναχούς.

Πολιτιστικές δραστηριοτήτες, στο πλαίσιο του θεματικού έτους 2015, "Μάγνητες και ο πολιτισμός της θάλασσας".

Το προαύλιο του εξωκλησιού κοσμεί η προτομή του κτήτορα, έργον των ομογενών Περιστιάνων και του εν Αμερική συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», με την φροντίδα του ομογενούς Περιστιάνου Τρύφωνα Χατζηνικολάου.

Στο Διονυσιάτικο Καθολικό στην κόγχη της πρόθεσης προς βορέαν τοιχογραφία παμπάλαιη ιστορεί το όραμα εκείνο με τον Άγιο Πέτρο Αλεξανδρείας.

Η ἀγάπη γι᾽Αὐτόν εἶναι ἀληθινή ἀγάπη ὅταν ἀγαπᾶς ὄχι μόνο Αὐτόν ἀλλά καί κάθε τί δικό Του.

᾽Απολαμβάνουμε, πάναγνη Παναγία, αὐτά πού μᾶς δίνεις ὡς δωρεές, γι᾽ αὐτό καί σοῦ ἀναπέμπουμε εὐχαριστήριο ὕμνο, ἐμεῖς πού σέ γνωρίζουμε ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Η μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς ἀποκαλύπτει τή σωστή ἑρμηνεία τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς μας.

Στην ουσία δεν υπάρχει ερώτημα.

Ο θάνατος δεν μπορεί να μας νικήσει αν πιστεύουμε σ’ Αυτόν, ακόμη κι αν το ξημέρωμα αργεί και ο άνεμος είναι εναντίος.

Στο αγιολόγιο της Εκκλησίας υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έλαβαν από το Θεό το δώρο της αγιότητος και στην επίγεια ζωή τους κατείχαν μεγάλα κρατικά αξιώματα.

«Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο καὶ σὲ λένε Ἄθω».

῾Η πίστη δέν ἔρχεται μέ τά μυαλά μας, δέν ἔρχεται μέ τά διαβάσματά μας, δέν ἔρχεται μέ τά κηρύγματά μας. Ἔρχεται μέ τήν προσωπική ἐμπειρία.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...